• Directionدفتر تهران : سعادت آباد - بالاتر از چهارراه سرو - برج آریا - گروه آریانا دیزاین
  • 22378058 - 09364233545
  • Emailinfo@aryanadesign.ir
رستوران عسگری

رستوران عسگری

    • شرکتی
  • 3722

رستوران عسگری از سال 1344 تا كنون 5 نسل يكي پس از ديگري مسئوليت اجراي طرحي ارزشمند در زمينه تهيه و عرضه غذاي ملي ايران را در برترين سطح ممكن از هر نظر در خانداني كهنسال به عهده مي گيرد تا تحت عنوان چلوكبابي عسگری در حد استاندارد هاي غذايي زمان خود مطابق سليقه و ذائقه ايرانيان فعاليت نمايد.

اكنون با اينكه پس از گذشت 50 سال از زماني كه براي اولين بار در ايران چلوكباب ابداع گرديده نام رستوران عسگری  همچنان از اعتماد و استقبال مردم برخوردار مي باشد و با توجه به روند رو به افزايش تعداد اندكي سودجو براي استفاده از اسم نايب كه مربوط به خانداني كهن و پر اعتبار مي باشد،تصميم گرفته شد.

ما با افتخار میزبانی شما میهمانان عزیز را منت مینهیم و بهترین خدمتگزار شما خواهیم بود.