• Directionدفتر تهران : سعادت آباد - بالاتر از چهارراه سرو - برج آریا - گروه آریانا دیزاین
  • 22378058 - 09364233545
  • Emailinfo@aryanadesign.ir
بازرگانی دنیای آهن

بازرگانی دنیای آهن

    • شرکتی
  • 3734

تیم فروش و پشتیبانی دنیای آهن از 25 سال پیش تاسیس شد و تا این زما توانسته است بالغ بر 2500 قرارداد فروش را به امضا برساند و بار بیش از 4000 مشتری را در سریعترین زمان ممکن و کمترین هزینه ممکن ارسال نماید. تیم فروش و پشتیبانی دنیای آهن از 25 سال پیش تاسیس شد و تا این زما توانسته است بالغ بر 2500 قرارداد فروش را به امضا برساند و بار بیش از 4000 مشتری را در سریعترین زمان ممکن و کمترین هزینه ممکن ارسال نماید. تیم فروش و پشتیبانی دنیای آهن از 25 سال پیش تاسیس شد و تا این زما توانسته است بالغ بر 2500 قرارداد فروش را به امضا برساند و بار بیش از 4000 مشتری را در سریعترین زمان ممکن و کمترین هزینه ممکن ارسال نماید. تیم فروش و پشتیبانی دنیای آهن از 25 سال پیش تاسیس شد و تا این زما توانسته است بالغ بر 2500 قرارداد فروش را به امضا برساند و بار بیش از 4000 مشتری را در سریعترین زمان ممکن و کمترین هزینه ممکن ارسال نماید.